Dobrovoľníci, prihláste sa!

 

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní  pomáhať nám pri práci s klientmi Denného stacionára. 

Miestom výkonu: Denný stacionár Forresta Gumpa, Užhorodská 8  Košice.

Študentom sociálnej práce alebo špeciálnej pedagogiky vieme odpracované hodiny potvrdiť do doby absolvovania odbornej praxe. Taktiež je tu možnosť dobr. činnosti cez aktivačné práce cez ÚPSVaR.