Darcovia a sponzori 2015

Aj v roku 2015 nám pomohlo veľa organizácií darovaním 2% (1,5 alebo 3 %) z dane z príjmu, finančnou hotovosťou alebo nám pomohli iným spôsobom.

 

FÉBUS Jazdecká škola KOŠICE - POĽOV - umožnila nám, že môžeme 2x do mesiaca navštevovať koníky a zoznamovať sa so starostlivosťou o ne.

 

MČ Košice Západ - umožnili nám prezentovať našu činnosť, ktorá sa uskutočnila pred OC Galéria v Košiciach dňa 16.12.2015 počas Vianoc na Terase

 

Papier Drogéria, Peter Kraus, Košice-Šaca- nám prispeli darčekmi pre našich klientov na deň detí a na Mikuláša.

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava - nám poskytli finančný dar na nákup vybavenia do budúcej telocvične ako napr.: žinenky, bežiaci pás, motomed (špeciálny bicykel s motorom na precvičovanie dolných paretických končatín), parafín, masážny stôl, šatníkové skrine pre športovú činnosť, rebriny.

 

Tesco Košice - nám prispelo darčekmi pre našich klientov na deň detí, Mikuláša a darčekmi po stromček.

 

U.S.Steel Košice - 16. mája 2015 k nám prišlo v rámci Dní dobrovoľníctva U.S.Steel 28 dobrovoľníkov a pomohli nám so zveľaďovaním priestorov nášho denného stacionára Forresta Gumpa. Dobrovoľníci nám pomáhali hlavne pri obnove starého oplotenia, pri odstraňovaní náletových drevín, hrabaní trávy a pri natieraní konštrukcie skladu. Taktiež nám prispeli na materiál ako sú farby, štetce, šmirgle a ochranné pomôcky. 

Dňa 22.decembra 2015 nám U.S.Steel Košice opäť umožnil predstaviť širokej verejnosti našu činnosť v charitatívnom stánku na Hlavnej ulici v Košiciach, v ktorom sa opäť organizovala verejná zbierka pre našu organizáciu. Vyzbierali sme 487,84 €, ktoré použijeme na nákup spotrebného materiálu pre pracovnú činnosť klientov, ktorí budú vyrábať rôzne darčekové predmety pre našich sympatizantov a podporovateľov. 

Ďalej nám predali za symbolickú cenu dva personálne PC  a jeden nototebook. 

 

VSE Holding - nám poskytli finančný dar na zakúpenie skríň, pracovného stola, a sedacích vakov do herne. 

 

Zdravotnícke potreby Košice-Šaca Švedová Andrea - nám prispela vianočnými darčekmi pre našich klientov

Ďalej nám pomáhalo množstvo dobrovoľníkov pri oprave vonkajšej terasy a pri zatepľovaní budovy  

 

Podiel dane z príjmov (2%, 1,5%) - Aj tohto roku nás podporilo niekoľko desiatok subjektov darovaním podielu z dane (2%, 1,5%). Bez týchto financií by sme mohli poskytovať sociálne služby osobám s postihnutím len obmedzene, pretože nám sčasti pokrývajú bežné prevádzkové náklady ale aj zvyšujú kvalitu  Tieto financie nám pokryjú časť bežných prevádzkových nákladov a pomôžu zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre osoby s postihnutím.