Naše aktivity za rok 2013

Máj 2013

Jarná brigáda

Dňa 2. mája sme zorganizovali brigádu, ktorej cieľom bolo skrášliť okolie budovy. Stretlo sa nás 9 dobrovoľníkov.  Hrabali sme trávu, vyschnuté lístie, zbierali popadané konáre a smetie, zametali chodník. Blízko vchodu sme zasadili  kvety.   Spolu sme nazbierali 16 vriec odpadu. Náladu nám zlepšilo nielen vydarené počasie, ale aj príjemný pocit z dobre vykonanej práce.

 

Júl 2013

Dobrovoľníci v akcii

Členovia občianskeho združenia Šačanský život „Šaca kero dživipen“, mladí Rómovia zo Šace,  nám pomáhali pri zlikvidovaní nelegálnej skládky komunálneho odpadu, stavebného odpadu a skla. Skládka sa nachádzala  vo dvore objektu Jazykovej školy, na Užhorodskej 8, Košice. Táto skládka vznikla po predchádzajúcich nájomníkoch pred asi 20 rokmi a zväčšovala sa každým novým nájomníkom. Skrášlili sme aj okolie budovy orezaním konárov stromov a orezaním divých kríkov.  Všetky práce prebehli pomocou dobrovoľníkov, ktorí museli najskôr skládku triediť podľa druhu odpadu. Potom sme triedený odpad vozili súkromným autom jedného z dobrovoľníkov do zberných dvorov firmy Kosit Košice. Práce trvali 1 týždeň. Náklady sme mali na pohonné hmoty a  na občerstvenie dobrovoľníkov.

 

Apríl až august 2013

Budovanie denného stacionára

V priestoroch určených pre prevádzku denného stacionára, na Užhorodskej 8, Košice, sme  vykonali stavebné  práce, ktoré boli odporúčané, okrem stavebného projektanta, hlavne RÚVZ. Boli to: výmena starej elektroinštalácie za novú, vysprávky stien, nové stierky stien, rozšírenie vodoinštalácie a inštalácia nových umývadiel, dobudovanie 2-och WC, sprchy, prezliekarne a  čistiacej miestnosti s výlevkou, maľovanie stien, zárubní a starých okien, čiastočná výmena starých okien za nové, výmena vonkajších dverí za nové, výmena vnútorných dverí za nové, výmena PVC podlahy za keramickú, obloženie niektorých stien keramickým obkladom, zriadenie výdajne stravy, zriadenie kuchynky pre zamestnancov a klientov. Stavebný materiál sme čiastočne nakúpili z vlastných zdrojov a čiastočne formou sponzorstva. (Viď Darcovia a sponzori). Stavebné práce sme zabezpečili približne 50-imi dobrovoľníkmi: našimi sympatizantmi,  stavebnými odborníkmi,  študentmi,  rodičmi a rodinnými príslušníkmi handicapovaných detí. Členovia občianskeho združenia Šačanský život „Šaca kero dživipen“, mladí Rómovia zo Šace,  nám pomáhali pri maľovaní stien prevádzkových priestorov. Práce trvali približne 5 mesiacov. Dobrovoľníci odpracovali približne 4000 hod.  Okrem sponzorstva, sme projekt financovali  z vlastných zdrojov, ktoré sme získali hlavne prostredníctvom  darovania 2-och % dane z príjmu. Finančným darcom bolo aj občianske združenie zo Žiliny, Aktívny vozík.   Celkové skutočné náklady, bez hodnoty prác a bez hodnoty sponzorovaného stavebného materiálu,   predstavujú výšku cca 8 000 €. Ďalšími nákladmi bolo úhrada za nájomné za rok 2013 (apríl - dec.) vo výške 800 € a úhrada za energie za obdobie apríl až august, vo výške 2030 €. Ďalšími nákladmi bol nákup zariadenia a nábytku, približne v hodnote 2600 €.

 

September 2013

 

Zaslúžená odmena pre dobrovoľníkov

V piatok, 20. septembra, sme priamo v priestoroch denného stacionára zorganizovali Guláš párty pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí nám tak obetavo pomáhali pri jeho budovaní. Pripravené pohostenie bolo odmenou za ich vykonanú prácu. Po obhliadke priestorov skonštatovali, že ich práca nebola vykonaná zbytočne.

Dni otvorených dverí - 1.ročník

Od 23. do 27. septembra sa uskutočnili dni otvorených dverí, kedy nás navštívil  každý, kto mal záujem zoznámiť sa s našim sociálnym zariadením: Denným stacionárom Forresta Gumpa. Prišlo niekoľko študentov sociálnej práce, aj handicapovaná mládež a dospelí v sprievode rodinných príslušníkov. Obzreli si naše priestory a zahrali sa v herni. Niektorí odvážlivci si aj zasúťažili, za čo dostali  sladkú odmenu.

Dni otvorených dverí pokračovali aj počas celého októbra, kedy nás navštívili zamestnanci a klienti DSS -  DOMKO, žiaci a učitelia Praktickej školy z Alejovej ulice a niekoľko rodín, ktoré sa starajú o svojho handicapovaného príbuzného.

 

Október 2013

 

Otvorenie prevádzky denného stacionára

1. októbra 2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prevádzky Denného stacionára Forresta Gumpa. Zúčastnilo sa ho niekoľko zamestnancov úradov, ktorí nám pomáhali pri budovaní stacionára. Medzi nimi riaditeľka JŠ Mgr. Olívia Barabášová, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Ing. Zuzana Jusková, zamestnanci sociálneho referátu  magistrátu, správkyňa nadácie U.S. Steel Slávka Tvrdoňová a iní. Najväčším prekvapením bolo, že nás osobne prišiel povzbudiť starosta MČ Košice Juh JUDr. Jaroslav Hlinka. Zaželal nám veľa úspechov a ponúkol nám spoluprácu s ich mestskou časťou, čo nás veľmi potešilo.

Umelecký zážitok nám pripravili členovia občianskeho združenia ArtEst, ktorí vystúpili s krátkym programom. Riaditeľka PaedDr. Lívia Kalmárová nám v krátkosti porozprávala o doterajších úspechoch ich združenia, ktoré sa už 9 rokov venuje zdravotne znevýhodneným osobám  v oblasti umenia.   

Prítomní boli aj z redakcie Oceľ východu, ktorí napísali o tomto podujatí  krátky článok.

 

December 2013

Prišiel k nám Mikuláš - 1.ročník

Dňa 6. decembra sme zorganizovali Mikulášsky večierok. Okrem očakávaného Mikuláša nás navštívili dvaja čerti a dvaja anjeli. Pozvanie prijalo niekoľko rodičov, ktorí sa večierka  zúčastnili spolu so svojimi hendikepovanými deťmi. Trochu sme si zasúťažili, spoločne zaspievali a niektorí si aj zatancovali. Tí nebojácni zaspievali alebo zarecitovali priamo Mikulášovi. Odmenou, okrem dobrej nálady, bolo malé občerstvenie a sladký balíček od Mikuláša. Všetkých potešilo, že čert si  nikoho nevybral za učňa do pekla. Akcia sa vydarila a  veríme, že o rok k nám Mikuláš príde znova.