Naše aktivity za rok 2017

Január 2017 

Novoročné posedenie pre dobrovoľníkov a sponzorov - 1.ročník

Dňa 02.01.2017 sme usporiadali pre našich sponzorov, dobrovoľníkov, darcov a podporovateľov Novoročné posedenie.

V úvode pani riaditeľka všetkých privítala a v krátkosti zhodnotila rok 2016. Pre našich dobrovoľníkov a sponzorov sme si pripravili program, v ktorom naši klienti predviedli svoju šikovnosť a talent.

Vystúpenie pozostávalo z príbehu o neposlušnom Jankovi, ktorý hneval svoju mamku a tak ho svätý Mikuláš poslal do pekla, kde sa mal polepšiť. Ďalej sme si pripravili tanec na pesničku od známej slovenskej speváčky Kristíny - Vianočná nálada a v závere vystúpenia sme si spoločne zaspievali pesničku od Tublatanky – Rolničky, rolničky. Kulisy, kostýmy a masky sme si vyrobili svojpomocne spoločnými silami. 

Vystúpenie sa všetkým páčilo, za čo sme boli odmenení búrlivým potleskom. 

Program našich klientov

 

 
Novoročný koncert - "Košická rozprávková pošta"
 

Dňa 22.01.2017 o 18:00 sme sa zúčastnili Novoročného koncertu „Košická rozprávková pošta“ v budove Historickej radnice. Išlo o celovečerný slávnostný program, počas ktorého sa odovzdával výťažok z primátorského vianočného punču, ktorého hlavnou myšlienkou bolo podporiť charitatívne organizácie a pomôcť tak hendikepovaným a znevýhodneným spoluobčanom.

Vyzbierala sa rekordná suma, ktorá sa prerozdelila medzi 4 organizácie: Miesto pod Slnkom n.o., OZ Podané ruky, Haliganda a náš Klub Forresta Gumpa, n.o.  

Šek v hodnote 7100,46€ prevzala naša pani riaditeľka Lucia Tažiková z rúk viceprimátorky MUDr. Renáty Lenártovej, PhD.   

Finančný dar  použijeme na nákup zariadenia a výpočtovej techniky pre Denný stacionár.

Veľmi si vážime, že Mesto Košice  vybralo práve našu organizáciu a ďakujeme všetkým návštevníkom vianočných trhov, ktorí prispeli do verejnej zbierky Primátorského punču. 

Pani riaditeľka Ing. Lucia Tažikova pri preberaní šeku

 

 

 

Február 2017

Karneval - 4. ročník

Dňa 16.02.2017 sme si v našom stacionári usporiadali Karneval, ktorého hlavnou témou boli obyvatelia iných krajín. Pozvaní boli klienti a ich rodičia. Na karnevale ste u nás mohli stretnúť predstaviteľov rôznych krajín z celého sveta ako napr.: Grékyňu, Poliaka, Maďara, Japonku, Španiela, Brazílčanku, Američana, Rusku, Indku a podobne.

Obyvatelia týchto krajín spolu súťažili v rôznych disciplínach ako napr.: hod loptičkou, chôdza s knihou na hlave, beh cez prekážky, navliekanie cestovín na šnúrku, stavba čo najvyššej veže, prekladanie ryže z misky do inej misky pomocou lyžice a vedomostný kvíz. 

Po súťažiach nasledovalo občerstvenie, krátka diskotéka a hlasovanie o najkrajšie masky.

Karneval sa vydaril a ja pevne verím, že sa spolu stretneme aj na budúci rok. 

 

 

Máj 2017

Deň matiek - 4. ročník

Druhá májová nedeľa už od nepamäti patrí oslave všetkých mamičiek. Ich lásku, obetu a nenahraditeľnosť v živote každého z nás sme si pripomenuli aj v našom dennom stacionári.  

Dňa 18. Mája 2017 sme po roku znova zorganizovali vystúpenie pre naše mamičky  pri príležitostí Dňa matiek. Okrem rodičov, boli pozvané aj naše sponzorky.

V úvode pani riaditeľka všetkých srdečne privítala a naša pracovníčka Majka predniesla krásnu báseň  venovanú všetkým mamám. Ďalej už nasledoval program, ktorý si pripravili naši klienti spolu s pani zástupkyňou Pištejovou. Vystúpenie pozostávalo z pásma ľudových piesní a básní ako napr.:„Slovenské mamičky“. Zlatým klincom programu bol tanec na pieseň od Kandráčovcov - „Na kostolnej veži“. Na záver každý povedal básničku pre svoju mamku a odovzdal jej krásny vlastnoručne vyrobený darček. Všetci prítomní pociťovali vďačnosť za spoločne strávené chvíle. Celú oslavu sme ukončili posedením a spoločnou fotografiou. 

 

 

Dni dobrovoľníkov z U.S.Steel Košice -  4. naša účasť

V sobotu nás prišli už po štvrtýkrát podporiť zamestnanci U.S.Steel-u v rámci dní dobrovoľníctva.  Sily spojili 20-ti hutníci a piati našinci. Pracovali sme v štyroch skupinách. Prvá, pozostávajúca zo žien, umývala okná zariadenia Denného stacionára. Druhá vykonávala záhradné práce: kosenie, pílenie krovín, hrabanie a zametanie vonkajšieho areálu. Tretia skupina maľovala kovovú konštrukciu spojovacej chodby a štvrtá odnášala starý zničený nábytok do zberného dvora. Zvyšný, ešte použiteľný materiál po stavebných úpravách, ktorými sme koncom minulého roka rekonštruovali 2 miestnosti za účelom rozširovania  kapacity zariadenia, ďalej nepotrebnú záchodovú misu, umývadlo a kreslo, sme odviezli na zberné miesto pre organizáciu OÁZA. Počasie vyšlo typicky aprílové, raz pršalo, raz svietilo slnko, ale dobrovoľníkom to nevadilo. Obetavo, usilovne a hlavne s úsmevom na tvári pracovali až do 13-ej hodiny. Za odmenu, okrem príjemného pocitu z dobre vykonanej práce, dostali občerstvenie, bagetu a guláš, ktoré zabezpečila firma U.S.Steel, ktorá taktiež dodala aj ochranné pomôcky a 650-imi eurami prispela našej organizácii na nákup záhradného náradia, kosačky, farieb  a iného materiálu, ktorý sme zužitkovali pri našej práci.

Veľmi si vážime účasť všetkých dobrovoľníkov a zo srdca im ďakujeme.

Tažiková Lucia

 

Jún 2017

Športový deň - 2. naša účasť

Dňa 06.06.2017 sme sa zúčastnili 10. ročníka športovo – výtvarného podujatia „O pohár Martina Záhradníka“ pod patronátom primátora mesta Košice. Na toto podujatie nás pozvala Spojená škola, Alejová 6, 040 11 Košice. Cieľom súťaže bolo podporiť športovú aktivitu zdravotne znevýhodnenej mládeže v rôznych športových a výtvarných disciplínach a rozvíjať sociálne kompetencie a vytvárať dobré medziľudské vzťahy s ostatnými a športovať v duchu fair-play. Aj keď nám počasie nevyšlo, Spojená škola Alejová nám pripravila náhradný program.

Z tejto akcie sme si odniesli diplom za aktívnu účasť. 

 

Júl 2017

Grilovačka - 3. ročník

Dňa 6.júla 2017 sme si zorganizovali už v poradí tretí ročník grilovačky. Tento raz sa konala  u nás v dennom stacionári. Pozvaní boli všetci klienti spolu so svojimi rodičmi.

Grilovačku sme zahájili prípravou šopského šalátu, krájaním a grilovaním klobások. Do príprav sme zapojili klientov aj rodičov.

Neskôr sme si spoločne zasúťažili. Zoradili sme sa do družstiev. V každom družstve boli pomiešaní aj rodičia aj klienti tak, aby boli sily vyrovnané. Súťažné disciplíny pozostávali väčšinou z pohybových hier ako skákanie cez švihadlo, štafeta, podávanie a hádzanie lôpt.

Potom sme relaxovali počúvaním a spievaním pesničiek. Grilovačku sme ukončili spoločnou fotkou ako poďakovanie nášmu sponzorovi, Tescu.  

Akcia sa nám vydarila a týmto by sme chceli poďakovať Tescu, ktoré nám aj tento rok poskytlo všetko potrebné na celodennú grilovačku.

 

September 2017

Botanická záhrada

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, usporiadala výstavu s názvom „Jesenné plody“.

My sme si boli z blízka prezrieť túto výstavu. Návštevníci tu mohli vidieť mnoho odrôd známych i menej známych druhov zeleniny aj ovocia a taktiež sa mohli oboznámiť s množstvom odrôd napr. paradajok, tekvíc, zemiakov ale aj paprík a čili papričiek, medzi kt. patria aj tie najštipľavejšie na svete. Väčšina plodov, ktoré sme na tejto výstave mohli vidieť boli dopestované priamo v botanickej záhrade.

Nám sa výstava veľmi páčila. Určite sa ešte niekedy do botanickej záhrady vrátime. 

 

Október 2017

 

Výlet na kúpalisko v Maďarsku

Dňa 12.10.2017 sme opäť zorganizovali celodenný výlet na termálne kúpalisko Nyíregyháza v Maďarsku. Nakoľko sa nám nepodarilo naplniť celý veľký autobus, rozhodli sme, že na výlet pozveme aj zopár klientov a našich kamarátov z neziskovej organizácie Maják v Zdobe. Táto organizácia sa  stará o hluchoslepú mládež na Slovensku.  Na kúpalisku v Nyíregyháze sme navštívili Zážitkový svet, ktorý je známy rôznymi tobogánmi. Najviac nás zaujal tobogán – „Čierna diera“.  Vyskúšali sme aj Termálny svet, kde nás najviac zaujali vírivé bazény. Výlet sa všetkým veľmi páčil a určite si ho ešte niekedy zopakujeme. Náklady na autobus a vstupenky sme uhradili z 2%. 

 

Vihorlatské múzeum, skanzen a Dargov

Dňa 19.10.2017 sme zorganizovali výlet do mestečka Humenné. Na výlet boli pozvaní klienti spolu so svojimi rodičmi. Ako prvé sme navštívili Vihorlatské múzeum – kaštieľ v Humennom, kde sme si mali možnosť pozrieť Umelecko-historickú expozíciu, ktorá vznikla v roku 1971 a predstavuje bytovú kultúru šľachty od renesancie po 20. storočie. Počas tejto prehliadky sme mali možnosť  vidieť: Ornamentálnu izbu, Čínsku izbu, Zlatý salón, Izbu Uhorských kráľov, jedáleň, ďalej rôzne brnenia, ochranné štíty, kópie, halapartne. Po skončení prehliadky múzea sme sa šli naobedovať do blízkej reštaurácie, ktorá bola zriadená v pivničných priestoroch kaštieľa. Ďalšou zastávkou bola expozícia ľudovej architektúry a bývania – skanzen. V skanzene sme si mohli pozrieť Drevený kostolík svätého archanjela Michala z Novej Sedlice, ktorý je z roku 1764 a pôvodne bol vybudovaný bez jediného klinca. Ďalej nás v skanzene zaujali dobové domčeky, ktoré boli zariadené pôvodným nábytkom a rôzne hospodárske budovy a poľnohospodárske stroje, ktoré využívali ľudia v minulosti. Cestou späť sme sa zastavili na Dargove, kde sme si zblízka prezreli tanky z 2. sv. vojny.

Výlet sa nám veľmi páčil a aj počasie nám prialo. 

Náklady na dopravu a vstupenky sme uhradili z 2%.  

 

Halloween

25. október 2017 bol v našom stacionári v znamení tajomného Halloweenu. Poprezliekali sme sa za kostlivcov a privítali sme návštevu, ktorou boli žiaci a pedagógovia z Praktickej školy Alejová 1, v Košiciach.

Pripravili sme si pre nich bohatý program plný rôznych súťaží na tému Halloween.

Súťažili sme v rôznych disciplínach ako príprava najstrašnejšej desiaty, pitie krvi, hádzanie loptičiek, nosenie ping-pongovej loptičky na lyžičke a podobne. Na záver sme súťažili vo vyrezávaní tekvíc. Úlohou bolo vyrezať čo najstrašidelnejšiu tekvicu. Podarili sa nám naozaj strašidelné strašidlá. 

Halloween sa nám vydaril a my veríme, že si ho o rok opäť zopakujeme.

 
 

November 2017

Výnimočný ples – Usmej sa na mňa - 1. naša účasť

V sobotu 18. novembra 2017 sa niektorí z nás zúčastnili Výnimočného plesu –Usmej sa na mňa, ktorý zorganizovalo O.Z. Usmej sa na mňa.

Na tomto Výnimočnom plese ste mohli stretnúť zdravých ľudí, ľudí na vozíčku ale aj s iným hendikepom. Pre nás to bol prvý ples, pre iných opätovné stretnutie s priateľmi po roku.

Do tanca nám hrala skupina Maršál. Salsu nám zatancovali profesionálne tanečnice z Prešova a očarujúce orientálne tance predviedli tanečnice zo skupiny Sheherezáda. Miquel z Equadoru rozvíril zábavu latinskoamerickými rytmami.

V závere plesu bola tombola, v ktorej bolo až 48 cien.

Ples sa nám veľmi páčil a už teraz sa tešíme na ďalší. 

 

December 2017

Mikuláš - 5. ročník

Aj tento rok nás prišiel 6. decembra navštíviť Mikuláš. Keďže Mikuláš na nás ani tento rok nezabudol, tak sme si aj my pre neho pripravili bohatý program. Predviedli sme mu scénku o narodení Ježiška. V závere programu sme si spoločne zaspievali „Tichú noc, svätú noc“. Program sme si svedomite nacvičili a tak nás Mikuláš aj tento rok obdaril balíčkami plnými sladkostí a sľúbil, že nás príde navštíviť opäť na budúci rok.

Veľké „Ďakujeme“ samozrejme patrí obchodnému domu Tesco Košice, ktorý nám ja tento rok prispel Mikulášskymi balíčkami pre našich klientov. 

 

 

Vianočné posedenie - 3. ročník

Dňa 19. decembra 2017 sme v našom v dennom stacionári  zorganizovali Vianočné posedenie, ktoré bolo venované rodičom našich klientov.

V úvode naša pani riaditeľka Lucia Tažiková všetkých srdečne privítala.

Naši klienti si pre svojich rodičov pripravili program – príbeh o narodení Ježiška v meste Betlehem. V tomto programe predviedli svoju šikovnosť a talent. Vystúpenie sa všetkým  páčilo a tak bolo odmenené  búrlivým potleskom.

Po predstavení pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou Pištejovou v krátkosti zhodnotili rok 2017.Na záver  sme si spolu zaspomínali  na akcie, ktoré sme v roku organizovali, alebo sme sa ich zúčastnili, pozeraním  spoločných fotiek.