December 2018

Mikuláš & hostia z Maják n.o.

Na tento deň 6. 12. 2018 sme pozvali zariadenie Maják, n.o., aby spolu s našimi klientmi, v našom zariadení zažili predvianočnú atmosféru. Naša pani zástupkyňa a zamestnankyne DS spolu s klientmi si pripravili program pre hostí v podobe divadelnej hry: Snehová kráľovna. Po uvítaní a premiérovom vystúpení divadelnej hry sa pokračovalo prekvapením a to príchodom Mikuláša, ktorý odmenil sladkosťami všetkých prítomných klientov. Veľmi pekne sa chceme poďakovať sponzorom, konkrétne spoločnosti Lídl, ktorá nám poskytla adventný kalendár a CD s rozprávkami, ďakujeme firme ALEX - pani Švedovovej za cukrovinky a za finančný dar od fyzickej osoby Ing. Pavol Drga, za ktorý sme nakúpili občerstvenie na danú akciu. Záver posedenia sme zavŕšili spoločným tancom spolu s klientmi z Majáka, ktorým sme sa zároveň aj rozlúčili s našimi hosťami.

               
 
 
Vianočné trhy a Charitatívny stánok U. S. Steel, Košice - naša 5. účasť

Dňa 7. 12. 2018 sme dostali  možnosť od firmy U. S. Steel, Košice využiť stánok na charitatívne účely.  Opäť sme mohli verejnosti ponúknuť výrobky našich klientov, ktoré naši  vyrobili s cieľom ponúknuť ich za dobrovoľný príspevok.  Prezentovaním našej organizácie v tejto podobe sme dali širokej verejnosti o nás vedieť. Aj prostredníctvom reklamných letáčikov o našom zariadení sme ich oboznámili nielen s našou činnosťou, ale aj o aktivitách, ktoré dlhé roky vykonávame. Podarilo sa nám ponúknuť veľké množstvo výrobkov a vyzbierať peknú sumu v hodnote 612 €. Všetkým, ktorí nam prispeli a kúpili si výrobok veľmi pekne ďakujeme a zároveň si vážime  ústretovosť zo strany firmy U. S. Steel, že nám každý rok ponúkajú svoj stánok počas vianočných trhov v Košiciach.

 

 

 

 
 
 
12. Výnimočný ples - o.z. Usmej sa na mňa

Aj tento rok a pomerne vo veľkom počte ľudí z nášho zariadenia sme sa dňa 8. 12. 2018 zúčastnili tohto 12. Výnimočného plesu na Jedlíkovej ulici, ktorý organizuje o.z. Usmej sa na mňa. Pani riaditeľka Ing. Dagmar Kočiová slávnostne privítala všetkých hostí a uviedla kultúrny program, ktorý začínal spoločenským tancom. Program pokračoval vystúpením klientov z Taekwondo, ukážkami cvikov a bojových postojov.  Všetci hostia, vrátane nás  zamestnancov, našich klientov a rodinných príslušníkov sme si vychutnali príjemnú atmosféru. V tanečnej nálade, s dobrou kapelou a výborným občerstvením sme sa zabábali dlho do noci. Počas večera si každí mohol zakúpiť tombolu, ktorej losovanie začalo už pred polnocou. Výherných cien z tomboly bolo aj tento rok veľmi veľa a klientovi Martinovi z nášho zariadenia  sa ušla jedna z hlavných cien.  Veľmi pekne ďakujeme o.z. Usmej sa na mňa za výborný ples a atmosféru, ktorý sme si poriadne vychutnali.

      

 

Tvorivé dielne v našom DS zariadení

Pani Ing. Eva Pálková, majiteľka predajne s tvorivými vecami, nás prišla dňa 10. 12. 2018 po prvý krát podporiť a spolu s našimi klientmi v tento deň vytvoriť a vyrobiť výrobky. S jej kreatívnym nápadom a spoluprácou s našimi zamestnankyňami a klientmi vyrobili drevených ozdobných anjelikov a voňavých anjelikov. Ako materiál použili všetko kreatívne od samolepiek, cez vlnu, pierka, pečiatky, trblietky a podobne. Klienti si prišli na svoje, pretože využili svoju maximálnu chuť vyrobiť niečo pekné. Tvorivé dielne sa všetkým páčili a dojednali sme si spoločnú spoluprácu v pani Ing. Evkou aj v novom roku. Ďakujeme pani Pálkovej za chuť spolupracovať s našimi klientmi a už teraz sa tešíme, čo nové vymyslí pre našich klientov na ďalšom stretnutí v našom zariadení.

                                    

 

 
 
 

Posedenie pri jedličke

Dňa 18.12. 2018 sme sa v priestoroch spoločenského domu v MČ Košice - Šaca predstavili s programom: "Snehová kráľovná", ktorý sme venovali rodinným príslušníkom našich klientov, sponzorom, podporovateľom, darcom 2 %, dobrovoľníkom a známym.  V úvode pani riaditeľka všetkých srdečne privítala a oboznámila hostí o vianočnom programe. Po vystúpení divadelného predstavenia, ktoré si naši klienti pripravili s pani zástupkyňou, sa predstavil folklórny súbor Šačanka z MČ Košice - Šaca. Posedením pri kapustnici, pri občerstvení a vianočnom punče bola pre všetkých pripravená prezentácia o celoročnej práci a aktivitách v našom DS zariadení.  Záverečné slová a úprimné poďakovanie  patrilo všetkým hosťom a sponzorom, ktorí nás podporujú a podporili aj v tomto roku 2018, či už finančne, materiálne alebo inou formou. A rovnako veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v ďalších rokoch a nových príležitostí na zveľaďovanie a dobrých ľudí s úmyslom pomáhať, nám budú len pribúdať. 

 

November 2018

Oslava jubilejných narodenín našej pani riaditeľky 

         

V mesiaci november sme všetci spoločne v našom zariadení DS Forresta gumpa oslávili životné jubileum našej pani riaditeľky. Za prítomnosti nás všetkých, pani učiteľky Evičky a pani Romanky, ktoré nám dobrovoľne vypomáhajú s klientmi, sme pani riaditeľke zablahoželali a oslávili tento krásny narodeninový deň. Pani riaditeľka pre nás pripravila pestré pohostenie s občerstvením a koláčmi. Každý jeden úprimne zaželal všetko najlepšie a spoločnou pesničkou "Veľa šťastia, zdravia...!" sa začala oslava jubilea. To, že máme našu pani riaditeľku všetci veľmi radi svedčia  darčeky a veľa kvetín od všetkých prítomných a preto jej chceme aj touto formou popriať  ešte veľa zdravia, lásky, životnej energie a elánu do ďalších rokov života. 

Za celý stacionár Forresta Gumpa Vám pani riaditeľka veľmi pekne ďakujeme za všetko a veľmi si vážime, čo všetko pre nás robíte!

                                                                 

 

Centrum voľného času - Krok za zdravím po Jazere

Turistickou chôdzou okolo jazera v MČ Košice - Nad Jazerom dňa 5. 11. 2018 sa naši klienti zúčastnili športovo-vedomostnej akcie NORDIC WALKING - krok za zdravím po Jazere. Túto akciu zorganizovalo autistické centrum Rubikon n.o. Naši klienti sa aktívne zapojili do tejto akcie, ktorá bola bohatá aj na rôzne vedomostné kvízy zamerané na ochranu zdravia a prírody, ako napríklad triedenie odpadu a pod. Na čerstvom vzduchu všetci pookriali, nabrali kopec energie a s bohatými zážitkami sa vrátili späť do zariadenia.

 

 

Kasárne Kulturpark v Košiciach - Výstava: Až  naprší a uschne

Naši klienti sa dňa 20.11. 2018 vybrali na výstavu do Kulturparku, v ktorom na nich čakalo množstvo zaujímavých činností a hier. Počas výstavy sa klienti dozvedeli viac o kolobehu vody, slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, vzniku vetra  a tornád, o systéme pomenovania mrakov či predpovedi počasia. Názorne si mohli pozrieť vznik vodného víru, topenie ľadovcov a ich následky na našu Zem.  Krásne vizuálne a praktické ukážky učarovali všetkým a už teraz sa tešíme na  ďalšie akcie a výstavy v Kulturparku, ktoré spoločne podnikneme. 

 

 

Október 2018

 

Grilovačka v zariadení Maják, n.o. v Zdobe

16. októbra 2018 sme prijali pozvanie na grilovačku do zariadenia, ktoré ako jediné na Slovensku sa špecializuje na starostlivosť o hluchoslepých ľudí. V teplom jesennom počasí naši klienti spolu s klientmi zo zariadenia MAJÁK prežili príjemný slnečný deň. Spoločnou grilovačkou v ich záhrade a príjemným posedením spolu s vedením zariadenia a ich klientmi sme pookriali na teplom slniečku a počas diskusie sme si vymenili skúsenosti, ktoré nám naša práca a prax prináša. Naši klienti si mali možnosť vyskúšať maľovanie v ich ateliéri a to pod vedením známeho maliara Helmuta Bistika. Nám všetkým sa akcia veľmi páčila a zároveň im ďakujeme za darčeky, pozvanie a pohostenie, ktoré pre nás v zariadení pripravili.

 
 

Halloween v DS Forresta Gumpa s Praktickou školou

V našom DS zariadení sme si spolu s Praktickou školou z Alejovej ulice v Košiciach dňa 24. 10. 2018 vytvorili halloweenske dopoludnie. Pozvaní hostia, ale aj naši klienti  sa aktívne zapájali do súťaží a hier, ktoré sme im pripravili. Do hier boli zapojení  po pohybovej stránke, riešili halloweensky kvíz plný zaujímavých otázok a taktiež v súťažiach si precvičili svoje zmysly a chuťové poháriky. V prezlečení za kostry a v čarodejníckych klobúkoch bola veselá atmosféra počas celého programu. Pre hostí bolo pripravené pohostenie, na ktoré nám finančne prispela pani Ing. Otília Horocks, a ktorej veľmi pekne ďakujeme za podporu. Záver patril pesničkám a tancovaniu, kde si každý jeden prišiel na svoje. Už teraz sa tešíme na ďalšiu halloweensku party v našom zariadení.

 
 

Botanická záhrada v Košiciach - výstava svetielkujúcich rastlín

Dňa 25.10.2018 sa naši forresťáci vybrali na zaujímavú výstavu svetielkujúcich rastlín, ktorá bola vôbec prvou výstavou svojho druhu na Slovensku. V doprovode pani zástupkyne si vychutnali krásy, ktoré im táto výstava ponúkla. Taktiež si pozreli zaujímané druhy zeleniny a ovocia, z rôznych krajín sveta a ktoré boli v rôznych farbách, veľkosťiach a tvaroch. Výlet sa všetkým veľmi páčil a výstava učarovala každému.

Dobrovoľnícka brigáda v našom zariadení s firmou EY

26. októbra 2018 v spolupráci s mladou firmou Ernest & Young spol. s r.o. sme zorganizovali dobrovoľnícku brigádu, ktorej sa zúčastnilo 22 mladých zamestnancov a 6 ľudí z nášho zariadenia. Naša pani zástupkyňa všetkých milo privítala a oboznámila firmu s našim zariadením.  Dobrovoľníci boli rozdelení do skupín, ktoré mali svojich koordinátorov t.j. zamestnancov z nášho DS zariadenia. Jedna skupina dobrovoľníkov pracovala vo vnútornom dvore, kde chlapci brigádnici klčovali staré stromy s koreňmi a upratovali dvor. Druhá skupina bola vo vnútorných priestoroch zariadenia. Časť ľudí maľovala steny vo výdajni stravy a v hygienických miestnostiach, iní maľovali zárubne a umývali okná v budove a pod. Tretia skupina robila práce na hlavnom dvore. Hrabalo sa lístie, rýľovala záhradka, maľoval sa plot okolo areálu zariadenia, záhradný nábytok a trampolína boli premiestnené a uskladnené do skladu. Všetci pracovali veľmi húževnato a poctivo. V čase desiaty boli všetci občerstvení teplým čajom a kávičkou. Rovnako obedom nabrali dostatok síl na dokončovacie práce. Veľmi si vážime snahu pracovať pre naše zariadenie. Urobilo sa dosť práce v pomerne krátkom čase. Ďakujeme, že nám títo mladí dobrovoľníci pomohli, hlavne, že si nás, ako organizáciu vybrali a takto svoj čas investovali do práce bez nároku na odmenu. 

 

 

September 2018

 

Čítanie v prírode - Prešov

12. septembra 2018 sa naši šiesti klienti (Lukáš, Gabika,Martin J.,Jarka, Majka, Slávka) v doprovode pani zástupkyne Pištejovej a mamky klientky pani Pigovej zúčastnili akcie Čítanie v prírode v Prešove. Už niekoľko rokov v tomto jesennom mesiaci dostávame pozvanie zo zariadenia o.z. Most do duše v  Prešov, aby sme všetci spoločne strávili deň s knihou v ruke. Nakoľko sa nám táto akcia veľmi páči, tak ani tento rok sme neurobili výnimku a všetci spomínaní klienti  v doprovode našich zamestnankýň a mamičky sa vybrali tentokrát mikrobusom do Prešova, ktorý ich odviezol aj priviezol späť do nášho zariadenia. Celé dopoludnie bolo bohaté na aktivity, ako čítanie z kníh a zábavy, vo forme hier a súťaží. Na záver akcie dostali všetci naši klienti od organizácie  malú pozornosť v podobe knihy. Za pekný deň ďakujeme o.z Most do duše v Prešove.

 

 

 

Výlet Maďarsko Tiszajuváros

Aj tento rok dňa 17. 9. 2018 naše zariadenie naplánovalo a zorganizovalo výlet na termálne kúpalisko do Maďarska. Z vyzbieraných 2% z predchádzajúceho roku sme si mohli dovoliť zaplatiť vstupné a autobus  nielen klientom, ale aj jednému rodinnému príslušnikovi zaplatiť dopravu. Rovnako sme pozvali aj klientov zo zariadenia Maják n.o., Zdoba.Teplá voda a hlavne teplé počasie v tomto období v nás vyvolávalo krásne pocity. Oddýchnutí a plní elánu nám všetkým ubehol celý deň a v dobrej nálade, tak ako sme odchádzali, sme sa vo večerných hodinách vrátili späť do Košíc. 

 

1. ročník Akcia "Chráňme si život!" - záchranári, požiarnici, polícia

Naša prvá veľká akcia v  DS zariadení sa konala 21. 9. 2018. Akcia bola venovaná  prevencii, ochrane zdravia, záchranárskej činnosti a bezpečnostnej činnosti. Celá akcia bola zložená z troch záchranných zložiek. Konkrétne z policajnej, hasičskej a záchrannej služby. Vopred boli pozvaní hostia z iných organizácií, a tí naše pozvanie aj prijali. V našom zariadení sme privítali tieto  organizácie: o.z. MOST DO DUŠE z Prešova, Detský klub Ťahanovské riadky, Spojená škola - Opatovská cesta v Košiciach, DSS Domko a Maják, n.o., Zdoba. Spolu s našim zariadením sme boli rozdelení do troch skupín. Všetky skupiny sa postupne vystriedali pri každej jednej zložke, v ktorých bola pod odborným vedením vykonaná teoretická časť a praktická ukážka. Našim hosťom bolo ponúknuté  v rámci prestávky občerstvenie  formou sladkej buchty, ovocia a keksíkov. K dispozícií bola pre všetkých káva a minerálka. So záverečným slovom a poďakovaním všetkým organizáciám za ich účasť, sa naša pani riaditeľka  slávnostne rozlúčila a organizáciám sme darovali diplomom za aktívnu účasť s malým darčekom, vyrobeným našimi klientmi. Už teraz sa tešíme na 2. ročník v našom DS zariadení na budúci rok.

 

Výlet do mesta Bardejov

Dňa 28. 9. 2018 bol zrealizovaný výlet mikrobusom do mesta Bardejov. Za prítomnosti vedenia DS zariadenia, zamestnankýň pani Gitky, Majky a niekoľkých rodinných príslušníkov sme sa vybrali pozrieť toto kúpeľné mesto. V čase nášho výletu, mesto oslavovalo svoje 777. výročie od prvej písomnej zmienky a v jeho centre okrem trhov s ľudovými výrobkami, nám atmosféru robil kultúrny program s piesňami a tancami.Boli sme sa pozrieť v Rozprávkovej hradobnej priekope, v ktorej spoločnosť robili rozprávkové plyšové zvieratá a živé vtáky, navštívili sme expozíciu s ikonami, ktoré sú najcennejšími umelecko-historickými zbierkami Šarišského múzea v Bardejove. Zaujímavá bola prehliadka v Prírodovednom múzeu, plná rôznych zvierat a vtákov. Bohatá historická zbierka nás milo prekvapila v Radnici a nevynechali sme ani návštevu Baziliky sv. Egídia. Spoločným posedením pri obede a kávičke, sme načerpali silu na prechádzku po Radničnom námestí. S krásnymi zážitkami sme ukončili výlet v meste Bardejov a mikrobusom sme sa vrátii spať do Košíc. 

 

August 2018

 

Akcia - GRILOVAČKA

Za prítomnosti našich klientov a ich rodinných príslušníkov sme dňa 16. augusta 2018 v našom zariadení usporiadali akciu "Grilovačka".  Pekný slnečný deň, plný aktivít a zábavy s množstvom jedla a občerstvenia sa v kruhu všetkých zúčastnených celá grilovačka vydarila. Týmto sa by sme sa v mene všetkých chceli veľmi pekne poďakovať OD Tesco, ktoré nás opäť podporilo formou potravín a občerstvenia a rovnako ďakujeme aj  pani Ing. Otílii Horrocksovej, ktorá naše zariadenie finančne podporila. Rodinným príslušníkom ďakujeme za pomoc s prípravou a grilovaním.

"Srdečná vďaka všetkým a vážime si Vašu snahu spolupracovať a participovať v našom kolektíve !"

 

 

Jún 2018

 

MDD - 5. ročník - Výlet do centra mesta Košice

Na tento deň sme naplánovali pre našich klientov spoločný výlet.  Spolu s praktikantkami zo strednej Katolíckej pedagogickej školy, našou pani zástupkyňou a zamestnankyňou Gitkou sa všetci MHD autobusom odviezli do centra mesta. Spoločným cestovaním spojili príjemné s užitočným. Nakoľko sme sa  rozprávali o historických pamiatkach, naučili sme sa opäť niečo nové, alebo sme si už naučené len zopakovali. Klienti mali  možnosť vidieť krásu a históriu, ktoré nám centrum mesta ponúka. Keďže bol to deň, ktorý sme venovali našim klientov, tak sme  ich pozvali za odmenu do cukrárne, kde si každý vybral to, čo má najradšej. Príjemné občerstvenie nám všetkým padlo veľmi vhod, pretože počasie bolo až priveľmi horúce. Po pekne strávenom dopoludňajšom dni, sme sa všetci presunuli späť do nášho zariadenia, kde sme  pokračovali programom podľa denného plánu.

 

Opekačka - na záhrade u  klienta

Prijali sme pozvanie od rodičov jedného z našich klientov a 26. júna 2018  sme sa zamestnanci a klienti stretli  na záhrade ich rodinného domu.  Klasická opekačka, občerstvenie, zábava a hry boli súčasťou celej akcie. V kruhu rodiny sme všetci navzájom komunikovali, vymieňali životné skúsenosti a zážitky. Veľmi pekne ďakujeme rodine nášho klienta, ktorá s nami strávila časť pekného slnečného dňa a ktorá nám dovolila nakuknúť do ich bežného dňa.

 

 

 

 

Máj 2018

 

Deň matiek - 5. ročník

Sviatok  Deň Matiek oslavovaný v mesiaci máj sme v našom zariadení DS Forresta Gumpa oslávili programom, ktorý sme venovali  mamičkám klientov, našim sponzorkám a dobrovoľníčkam. Pozvaní  hostia sa potešili téme, v ktorej sa nieslo vystúpenie s názvom „Pásmo ľudových zvykov a tancov – SVADBA“. Všetci klienti boli zapojení do vystúpenia, ktorý pripravila naša pani zástupkyňa Pištejová.  Nevesta po boku ženícha bola za prítomnosti svadobčanov – klientov DS  a pozvaných hostí  slávnostne začepčená. Klienti v ľudových krojoch a pri speve ľudových piesní vytvorili krásnu svadobnú atmosféru, ktorá určite každému z pozvaných hostí spríjemnila tento výnimočný deň a vyčarila úsmev na tvári.  Na záver vystúpenia každý klient s láskou odovzdal vyrobené srdiečko svojej mamičke a rovnako všetkým  prítomným ženám bola venovaná kytička bielych kvetov, ktoré sponzorovala podnikateľka Jana Ucháľová zo Šace. Po programe sa pokračovalo spoločným posedením pri kávičke, koláčikoch, ktoré napiekli  mamičky klientov. Zo srdca veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli.

 

 

11. ročník Športovo-výtvarného podujatia "O pohár Martina Záhradníka" - naša 3. účasť

V doprovode našej pani zástupkyne a pani riaditeľky sa naši klienti na Alejovej ulici v Praktickej škole v Košiciach opäť zúčastnili tohto výtvarno-športového podujatia. Počas celého dopoludnia klienti súťažili v rôznych športových disciplínach. Športová nálada nikomu nechýbala, hoci počasie bolo vrtkavé a vyzeralo tak, že bude pršať. Ale nakoniec sa celá akcia podarila. V zápale hier a rôznych aktivít boli  klienti v pohybe od začiatku až do konca, tak chladné počasie vôbec nevnímali a opäť zažili  jeden krásny športový deň. Nám všetkým  sa táto akcia veľmi páčila a ďakujeme zamestnancom školy, že aj tento rok na nás nezabudli.

 

XII. ročník Dní dobrovoľníkov  U.S.Steel Košice - naša 5. účasť

V mene našej organizácie sa chceme poďakovať  spolu 25 dobrovoľníkom z U.S.Steel a ostatným dobrovoľníkom, ktorí  nám každoročne pomáhajú počas tejto akcie. Túto akciu každý rok organizuje spoločnosť U.S.Steel Košice pre desať partnerských organizácií a naše zariadenie je stále jedným z nich. Aj tento rok 19. 5. 2018 dobrovoľníci  prispeli svojou ochotou a chuťou pracovať v našom zariadení. Všetci dobrovoľníci usilovne pomáhali. Hlavne s prácou na vnútornom dvore, kde tento rok sme naplánovali vytvoriť multifunkčnú plochu na športové aktivity,  ako je stolný tenis a pod. Fyzicky a  ťažko sa pracovalo v zariadení. Nakoľko sa prenášali  veľké kusy betónu, ktoré boli podkladom pre ďalšie nanášanie kameňov na vytvorenie danej športovej plochy. Vo vonkajšom dvore iní pracovali  lopatami a krompáčmi  a zväčšovali priestor na parkovanie áut vo dvore, pretože snahou  ťažkej práce bolo predpripraviť plochu na nanesenie betónu. Pomáhali nielen muži, ale aj ženy, ktoré umývali okná a maľovali zábradlie na letnej terase. Po ťažkej  práci si všetci príjemne posedeli a načerpali sily pri guláši, ktorý nám rovnako zabezpečila spoločnosť U.S.Steel Košice. Veľmi si vážime obetavosť a usilovnosť všetkých dobrovoľníkov, ktorí nezištne a hlavne bez nároku na odmenu prišli pomôcť nášmu zariadeniu,  ktoré nám a klientom dennodenne slúži počas celého roka, v ktorom tvoríme, realizujeme a napĺňame potreby všetkým našim klientom.

 

Múzeum letectva v Košiciach - spoločný výlet

Na záver mesiaca sme zorganizovali pre našich klientov spoločnú exkurziu. Za pomoci praktikantiek z Katolíckej strednej pedagogickej školy v Košiciach a našich zamestnankýň sa všetci MHD dopravou presunuli do krásneho múzea letectva  na Pereši v Košicach. Areál veľkých rozmerov a veľkých lietadiel všetkých milo prekvapil. Pri tejto akcii si všetci prešli technickým vývojom lietadiel od čias vojny až po súčasnosť. Na vlastné oči nazreli do veľkých lietadiel, ktoré mali možnosť pozrieť aj vyskúšať z vnútra.  Niektoré lietadlá skutočne prekvapili všetkých. Nakoľko išlo o unikátne vzácne originály pochádzajúce nielen z Európy, ale aj z Číny a USA. V ďalších častiach prehliadky si klienti pozreli aj historické autá, bicykle a iné vychytávky z minulého storočia. Neskutočný počet nových zážitkov zanechala u našich výletníkov táto exkurzia. Pekné spomienky sú zároveň zachytené na našich fotografiách.

        

 

Apríl 2018

 

VIII. ročník medzinárodných plaveckých pretekov - naša 3. účasť

Aj tento rok naša organizácia  dostala pozvánku na akciu plavecké preteky zdravotne znevýhodnených v Košiciach, ktoré sa konali pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku. Naši klienti Miško a Lukáš sa zúčastnili týchto pretekov spolu s kamarátom Adamom, Miškovým oteckom  a pani Majkou, našou pracovníčkou.  Vo voľnom štýle na 50m, 25m a v štafete sa snažili o najlepší výsledok. Aj napriek ich snahe a súťaživosti síce nezískali žiadne miesto, ale získali dobrý  pocit z vlastného úspechu.  Keďže to boli medzinárodné preteky, okrem organizácií zo Slovenska boli organizácie aj z Čiech.  Na záver všetci zúčastnení dostali účastnícky list a darček v podobe knihy. 

Všetkým organizátorom a hlavne zariadeniu a pracovníčkam DSS Domko ďakujeme za pozvanie.

 
 
 

Marec 2018

 

Divadelné predstavenie v divadle JORIK

Vážne kultúrne vyžitie mali naši klienti v doprovode pani zástupkyne Pištejovej na divadelnom vystúpení "Romeo & Juliet". Hra od slávneho spisovateľa W. Shakespeara v podaní výborných hercov vyvolala u našich klientov pekné dojmy a zážitky. Už len samotná netradičná činoherná scéna "Jorik", ktorá je druhou scénou bábkového divadla v Košiciach, bola výborným kultúrnym zážitkom. Krásna sála s dvoma lustrami, s klenbovým stropom a pekným interiérom pridala danej divadelnej hre na jej vážnosti. Tešíme sa na ďalšie kultúrne predstavenie, ktoré si určite ešte  v blízkej budúcnosti zopakujeme.

 

 
 
 

Február 2018

 

Karneval - 5. ročník

Dňa 22. 2. 2018 sme si v našom DS usporiadali karneval. Hlavnou témou tohtoročného karnevalu boli slávne osobnosti. Mohli ste u nás stretnúť  spevákov, hercov, komikov, vedcov, spisovateľov, tanečníkov, historické postavy a pod.V úvode karnevalu naša pani riaditeľka všetkých srdečne privítala a začalo sa predstavovanie masiek. Každá slávna osobnosť musela o sebe niečo povedať alebo niečo predviesť. Rodičia potom tajným hlasovaním určili víťazov karnevalu. Vyhrala dvojica Lauer a Hardy v podaní našich klientov Martina a Miška. Po vyhodnotení masiek nasledovala zábava. Hrali sme rôzne pohybové hry ako napr.: stoličky, tanec s balónom a podobne. Karneval sa  vydaril a pevne veríme, že sa takto spolu s novým nápadom a novou výzvou pri vytváraní masiek a kostýmov stretneme opäť o rok.

 

Výstava Emócií 

Vo febrári sme sa zúčastnili umeleckej výstavy s názvom Emócie, ktorú pripravil Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v Kulturparku. Výstava bola pôvodne určená deťom, ale pre našich klientov bola akurát. Nakoľko sa autori tejto výstavy zamerali na sprostredkovanie informácií vo výtvarne pôsobivom prostredí hravou formou v podobe rôznych hier, tak našich klientov táto výstava veľmi zaujala. Výstava mala u návštevníkoch vyvolať rôzne druhy emócií, akými sú napríklad: strach, smútok, radosť, šťastie a podobne. Veľmi sa nám táto výstava páčila a vyvolala v nás nespočetne veľa emócií, s ktorými sme sa vrátili späť do zariadenia.

 

 
 

Január 2018

Novoročné posedenie pre našich sponzorov - 2. ročník

Dňa 2. januára 2018 sme zorganizovali v dennom stacionári na Železníkoch novoročné posedenie, ktoré bolo venované našim dobrovoľníkom, darcom a sponzorom, ktorí nás  v roku 2017 obdarovali finančne, materiálne, formou 2 % dane z príjmu, alebo dobrovoľníckou prácou.

V úvode naša pani riaditeľka Lucia Tažiková všetkých srdečne privítala a poďakovala hosťom za ich podporu.

Pre našich sponzorov a dobrovoľníkov sme si pripravili program – Príbeh o narodení Ježiška v meste Betlehem. V tomto programe predviedli naši klienti svoju šikovnosť a talent. Vystúpenie sa všetkým  páčilo a tak bolo odmenené  búrlivým potleskom.

Po predstavení pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou Pištejovou v krátkosti zhodnotili prácu za rok 2017. Na záver  sme si spolu zaspomínali  na zorganizované akcie v roku 2017 a to pozeraním  spoločných fotiek na projektore. Boli to rôzne akcie, ako napríklad z karnevalu, z Dní dobrovoľníctva U.S.Steel, z vystúpenia na Deň matiek, z výletov a pod.

Medzi hosťami, ktorí nás podporujú a prijali pozvanie boli starosta MČ Košice-Šaca Ing. Daniel Petrík s manželkou, pani Ľubomíra Šoltésová,  manažérska pre vzťahy s médiami za U.S.Steel Košice a  riaditeľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA JUDr. Marián Melichárek s manželkou. Ďalšími hosťami boli dobrovoľníci, ktorí u nás  pracujú bez nároku na odmenu: pani Andrea Miková, študentka  Romana Juhásová a zamestnankyňa U.S.Steelu Mária Kóňová so synom. Ďalšou hosťkou bola majiteľka Jazdeckej školy v Poľove - pani Mária Stratilová, ktorá nám poskytuje zadarmo hipoterapiu a jazdy na koníkoch už niekoľko rokov. Ale aj iní naši sympatizanti, ktorí sú nám vždy nápomocní.

Z priestorových dôvodov sa posedenia nezúčastnili  všetci naši darcovia, ale všetkým, aj tým nezúčastneným, veľmi pekne ďakujeme  a prajeme im veľa úspechov v novom roku 2018.

 

 

Výlet do Tatier na Hrebienok

Dňa 16.01.2018 sme sa vybrali na celodenný výlet do Tatier na Hrebienok. Rozhodli sme sa, že budeme cestovať vlakom z Košíc do Popradu. Odtiaľ sme šli električkou do Starého Smokovca. Tí odvážnejší sa rozhodli ísť na Hrebienok pešo, zvyšní  sa vyviezli lanovkou.

V čase od 12. – 14.1.2018 prebiehali na Hrebienku Medzinárodné Majstrovstvá v stavaní ľadových sôch. Počas troch dní ľadoví sochári z desiatich krajín vdýchli život 50-tim tonám ľadu a premenili ich na 40 unikátnych ľadových sôch.

V prvý deň mali sochári voľný štýl. V druhom a treťom dni podujatia sa sochári držali témy: krajina, odkiaľ pochádzam a svetová fauna a flóra. Na výlete sme si mohli zblízka prezrieť rôzne ľadové sochy, ktoré boli krásne podsvietené. V závere výletu sme zavítali d čajovne na teplý čaj, kde sme si oddýchli a načerpali nové sily na cestu domov. Výlet sa všetkým veľmi páčil a tak určite ešte niekedy zavítame do Tatier.