Naše aktivity za rok 2018

Dobrovoľníci, prihláste sa!

 

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní  pomáhať nám pri práci s klientmi Denného stacionára. 

Miestom výkonu dobrovoľníckej práce je  Denný stacionár Forresta Gumpa, Užhorodská 8, Košice.

Študentom sociálnej práce alebo špeciálnej pedagogiky vieme odpracované hodiny potvrdiť do doby absolvovania odbornej praxe. Taktiež je tu možnosť dobr. činnosti cez aktivačné práce cez ÚPSVaR. 

 

 

Január 2018

Novoročné posedenie pre našich sponzorov - 2. ročník

Dňa 2. januára 2018 sme zorganizovali v dennom stacionári na Železníkoch novoročné posedenie, ktoré bolo venované našim dobrovoľníkom, darcom a sponzorom, ktorí nás  v roku 2017 obdarovali  či už finančne, či materiálne,   dvomi percentami dane z príjmu, alebo dobrovoľníckou prácou.

V úvode naša pani riaditeľka Lucia Tažiková všetkých srdečne privítala a poďakovala hosťom za ich podporu.

Pre našich sponzorov a dobrovoľníkov sme si pripravili program – príbeh o narodení Ježiška v meste Betlehem. V tomto programe predviedli naši klienti svoju šikovnosť a talent. Vystúpenie sa všetkým  páčilo a tak bolo odmenené  búrlivým potleskom.

Po predstavení pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou Pištejovou v krátkosti zhodnotili rok 2017. Na záver  sme si spolu zaspomínali  na akcie, ktoré sme v roku organizovali, alebo sme sa ich zúčastnili, pozeraním  spoločných fotiek na projektore z karnevalu, z Dní dobrovoľníctva U.S.Steel, z vystúpenia na Deň matiek, z výletov a pod.

Medzi hosťami, ktorí nás podporujú a prijali pozvanie boli starosta MČ Košice-Šaca Ing. Daniel Petrík s manželkou, pani Ľubomíra Šoltésová,  manažérska pre vzťahy s médiami za U.S.Steel Košice a  riaditeľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA JUDr. Marián Melichárek s manželkou. Ďalšími hosťami boli dobrovoľníci, ktorí u nás  pracujú zadarmo: pani Andrea Miková, študentka  Romana Juhásová a zamestnankyňa U.S.Steelu Mária Kóňová so synom. Ďalšou bola majiteľka Jazdeckej školy pani Mária Stratilová, ktorá nám poskytuje zadarmo hipoterapiu a jazdy na koníkoch už niekoľko rokov. Ale aj iní naši sympatizanti, ktorí nám pomáhajú.

Z priestorových dôvodov sa posedenia nezúčastnili  všetci naši darcovia, ale všetkým, aj tým nezúčastneným, veľmi pekne ďakujeme  a prajeme im veľa úspechov v novom roku 2018.

Výlet do Tatier na Hrebienok

Dňa 16.01.2018 sme sa vybrali na celodenný výlet do Tatier na Hrebienok. Rozhodli sme sa, že budeme cestovať vlakom z Košíc do Popradu. Odtiaľ sme šli električkou do Starého Smokovca. Tí odvážnejší sa rozhodli ísť na Hrebienok pešo, zvyšní  sa vyviezli lanovkou.

V čase od 12. – 14.1.2018 prebiehali na Hrebienku Medzinárodné Majstrovstvá v stavaní ľadových sôch. Počas troch dní ľadoví sochári z desiatich krajín vdýchli život 50-tim tonám ľadu a premenili ich na 40 unikátnych ľadových sôch.

V prvý deň mali sochári voľný štýl. V druhom a treťom dni podujatia sa sochári držali témy: krajina, odkiaľ pochádzam a svetová fauna a flóra. 

Na výlete sme si mohli zblízka prezrieť rôzne ľadové sochy, ktoré boli aj podsvietené.

V závere výletu sme zavítali do krásnej čajovne, kde sme si oddýchli a načerpali nové sily na cestu domov.

Výlet sa všetkým veľmi páčil a tak určite ešte niekedy zavítame do Tatier. 

 

Február 2018

Karneval - 5. ročník

Dňa 22.02.2018 sme si v našom dennom stacionári usporiadali karneval. Hlavnou témou tohtoročného karnevalu boli slávne osobnosti. Mohli ste u nás stretnúť  spevákov, hercov, komikov, vedcov, spisovateľov, tanečníkov, historické postavy a pod.

V úvode karnevalu naša pani riaditeľka všetkých srdečne privítala a začalo sa predstavovanie masiek. Každá slávna osobnosť musela o sebe niečo povedať alebo niečo predviesť. Rodičia potom tajným hlasovaním určili víťazov karnevalu. Vyhrala dvojica Lauer a Hardy v podaní Martina a Miška. 

Po vyhodnotení masiek nasledovala zábava. Hrali sme rôzne pohybové hry ako napr.: stoličky, tanec s balónom a podobne. Karneval sa  vydaril a pevne veríme, že sa takto spolu v novom nápade stretneme opäť o rok a s novou výzvou na vyrábanie masiek. 

Výstava Emócií 

Zúčastnili sme sa výstavy s názvom Emócie, ktorú pripravil Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana. Výstava bola pôvodne určená deťom, nakoľko sa autori tejto výstavy zamerali na sprostredkovanie informácií vo výtvarne pôsobivom prostredí hravou formou. Táto výstava mala v návštevníkoch vyvolať rôzne druhy emócií akými sú napríklad: strach, smútok, radosť, šťastie a podobne. Výstava sa nám veľmi páčila a vyvolala v nás nespočetne veľa emócií.  

 

Marec 2018

 
Divadelné predstavenie v divadle JORIK

 

Vážne kultúrne vyžitie mali naši klienti v sprievode zástupkyne Pištejovej na divadelnom vystúpení "Romeo & Juliet". Hra od slávneho spisovateľa W. Shakespeara v podaní výborných hercov určite zanechala dobré spomienky u klientov. Už len samotná netradičná činoherná scéna Jorik, 2. scéna  Bábkového divadla Košice, bola výborným kultúrnym zážitkom. Krásna sála s dvoma lustrami, s klenbovým stropom a pekným interiérom pridala danej divadelnej hre na jej vážnosti.

 

Apríl 2018

 

VIII. ročník medzinárodných plaveckých pretekov - naša 3. účasť

 

Aj tento rok naša organizácia  dostala pozvánku na plavecké preteky zdravotne znevýhodnených pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku. Naši klienti Miško a Lukáš sa zúčastnili týchto pretekov spolu s kamarátom Adamom, Miškovým oteckom  a pani Majkou, našou pracovníčkou.  Vo voľnom štýle na 50m, 25m a v štafete sa klienti Miško, Lukáš a kamarát snažili o najlepší výsledok. Aj napriek ich snahe a súťaživosti síce nezískali žiadne miesto, ale  získali  pocit spolupatričnosti.  Keďže to boli medzinárodné preteky, okrem slovenských organizácií sa zúčastnili  organizácie z Čiech. Na záver zúčastnení dostali darčeky a účastnícky list, z ktorého  sa všetci potešili. 

Všetkým organizátorom ďakujeme za príjemnú súťaživú atmosféru.

 

Máj 2018

Deň matiek - 5. ročník

 

Sviatok  Deň Matiek, ktorý sa slávi v mesiaci máj, sme aj my v našom zariadení DS Forresta Gumpa oslávili programom, ktorý sme venovali  mamičkám, našim sponzorkám a dobrovoľníčkam.

Pozvaní  hostia sa určite potešili téme, v ktorej sa nieslo vystúpenie: „Pásmo ľudových zvykov a tancov – SVADBA“. Všetci naši klienti boli zapojení do vystúpenia, ktorý pripravila naša pani zástupkyňa Pištejová.  Nevesta po boku ženícha bola za prítomnosti svojich pozvaných svadobčanov – klientov DS  a pozvaných hostí  slávnostne začepčená, pričom  ženích dostal od nevesty súhlas k sobášu. Klienti v ľudových krojoch a pri speve ľudových piesní vytvorili krásnu atmosféru, ktorá určite každému z pozvaných hostí spríjemnila tento výnimočný deň.

Na záver vystúpenia každý klient s láskou odovzdal vyrobené srdiečko svojej mamičke a vyjadrením úcty podaroval všetkým ženám kytičku bielych kvetov, ktoré sponzorovala podnikateľka Jana Ucháľová zo Šace.

Po vystúpení nášho programu sme všetci pokračovali spoločným posedením pri kávičke, koláčikoch, ktoré pre nás napiekli a zakúpili samotné mamičky klientov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A v tejto dobrej nálade sme sa nakoniec všetci rozlúčili.

Už teraz sa tešia  mamičky na ďalšie prekvapenie, ktoré pripravíme  na budúci  rok!

 

11. ročník Športovo-výtvarného podujatia "O pohár Martina Záhradníka" - 3. naša účasť

 

 akcia v doprovode našej zástupkyne a pani riaditeľky a našich klientov na Alejovej ulici v Praktickej škole v Košiciach. Počas celého dopoludnia klienti súťažili v rôznych športových disciplínach. Športová nálada nikomu nechýbala, hoci počasie bolo vrtkavé a vyzeralo tak, že bude pršať. Ale nakoniec sa celá akcia podarila. V zápale hier sa klienti pohybovali a tak v teple zažili opäť jeden krásny športový deň.

 

XII. ročník Dní dobrovoľníkov  U.S.Steel Košice - 5. naša účasť
 

V mene našej organizácie sa chceme veľmi pekne  poďakovať  spolu 25 dobrovoľníkom z U.S.Steel a ostatným dobrovoľníkom, ktorí  nám každoročne pomáhajú počas tejto akcie v mesiaci máj. Túto akciu každý rok organizuje spoločnosť U.S.Steel Košice pre desať partnerských organizácií a my sme jednou z nich. Aj tento rok 19. 5. v sobotu nám dobrovoľníci  prispeli svojou ochotou a chuťou pracovať v našom zariadení. Všetci usilovne pomáhali hlavne s prácou na vnútornom dvore, kde tento rok plánujeme vytvoriť multifunkčnú plochu na športové aktivity,  ako je stolný tenis a pod. Fyzicky sa veľmi  muselo pracovať. Penášať museli veľké kusy betónu, ktoré boli podkladom pre ďalšie nanášanie kameňov na vytvorenie danej športovej plochy. Vo vonkajšom dvore iní pracovali  lopatami a krompáčmi  a zväčšovali priestor na parkovanie áut vo dvore,  lebo snahou  ťažkej práce bolo predpripraviť plochu na nanesenie betónu. Pomáhali nielen muži, ale aj ženy, ktoré umývali okná a maľovali zábradlie na letnej terase. Po ťažkej  práci si všetci príjemne posedeli a načerpali sily pri guláši, ktorý nám rovnako zabezpečila spoločnosť U.S.Steel Košice. Veľmi si vážime obetavosť a usilovnosť všetkých dobrovoľníkov, ktorí nezištne a hlavne bez nároku na odmenu prišli pomôcť nášmu zariadeniu,  ktoré nám a klientom dennodenne slúži počas celého roka a v ktorom tvoríme, pomáhame a napĺňame potreby pre všetkých našich klientov.

 

 
Múzeum letectva v Košiciach - spoločný výlet
 

Na záver mesiaca sme zorganizovali spoločný výlet pre našich klientov, za pomoci praktikantiek a našich zamestnankýň do krásneho múzea sa  Pri tejto akcii si všetci prešli technickým vývojom lietadiel od čias vojny až po súčasnosť. Na vlastné oči nazreli do skutočne veľkých lietadiel, helikoptéry. Niektoré lietadlá skutočne prekvapili všetkých, nakoľko išlo o unikátne vzácne originály pochádzajúce nielen z Európy, ale aj z Číny a USA.

Jún 2018

MDD - 5. ročník - Výlet do centra mesta Košice

 

 

Na tento deň sme naplánovali pre našich klientov v zariadení výlet do mesta. Spolu s praktikantkami zo strednej Katolíckej školy, našou pani zástupkyňou a zamestnankyňou sme sa autobusom vybrali na výlet do centra mesta. Takto sme spojili príjemné s užitočným. Nakoľko sme sa  rozprávali o historických pamiatkach, naučili sme sa opäť niečo nové, alebo sme si už naučené len zopakovali, mali sme možnosť aj vidieť všetky krásy, ktoré nám centrum mesta ponúka. Keďže bol to deň, ktorý sme venovali našim klientov, tak sme  ich pozvali aj do cukrárne, kde si všetci vybrali to, čo majú najradšej. Príjemné občerstvenie nám padlo veľmi vhod, keďže počasie bolo až priveľmi horúce.