Na úvod

Naša organizácia vznikla v decembri 2011. Zakladateľkami sme  dve mamičky, ktoré máme dieťa so zdravotným postihnutím, Lucia Tažiková a Darina Pištejová. Našim cieľom bolo zlepšiť našim deťom, ale aj iným deťom s podobným osudom, podmienky pre ich rozvoj a trávenie voľného času.

Celý rok 2012 sme hľadali vhodné priestory, v ktorých by sa mohla mládež a dospelí so zdravotným postihnutím stretávať a zmysluplnou činnosťou rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti. Také sme si vyhliadli v časti objektu Jazykovej školy na Užhorodskej 8 v Košiciach (bývalé jasle) a rozhodli sme sa, že v nich vybudujeme denný stacionár. Mesto Košice nám priestory dalo do prenájmu s výraznou zľavou ako prípad osobitného zreteľa v decembri 2012. V priebehu apríla až augusta 2013 sa nám podarilo dlho nevyužívané a zanedbané priestory bývalých jaslí zmeniť na vskutku útulné zariadenie sociálnych služieb, Denný stacionár Forresta Gumpa.

Zámer sa vydaril vďaka tisíckam dobrovoľníckych hodín, ale aj ústretovým úradníkom štátnej správy a samosprávy. Projekt sme financovali z 2% dane z príjmov a z darov súkromných osôb a firiem. Za čo všetkým úprimne ĎAKUJEME.

A prečo sme sa rozhodli pomenovať našu organizáciu po filmovom hrdinovi Forrestovi Gumpovi? Dôvodom bolo jedno z posolstiev filmu, ktoré sa stalo naším heslom: „Aj osoby so zdravotným postihnutím  môžu byť pre spoločnosť užitočné a môžu prežiť plnohodnotný život.“