Denný stacionár

V časti objektu Štátnej jazykovej školy, na Užhorodskej ulici č. 8, v Košiciach, prevádzkujeme Denný stacionár Forresta Gumpa, ktorý je rodinného typu a poskytuje sociálne služby ambulantnou formou.

Je určený pre mládež a dospelých so zdravotným znevýhodnením, ktorým je na niekoľko hodín počas dňa zabezpečená činnosť rozvíjajúca ich schopnosti, zručnosti a samostatnosť.

Prevádzkové priestory sa nachádzajú v prízemnej budove so samostatným vchodom z dvora. So školou nie sú prepojené. Majiteľom budovy  je mesto Košice, správcom je Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice. Vzťah k priestorom máme nájomný.

Všetky vnútorné priestory sme pred otvorením prevádzky stavebne obnovili, aby spĺňali podmienky bezbariérovosti.  Nachádzajú sa tu nasledovné miestnosti: vstupná chodba spojená so šatňou pre klientov (17 m²), kancelária spojená so šatňou pre zamestnancov (19 m2), oddychová miestnosť pre klientov (18 m2), telocvičňa spojená so šatňou pre klientov (20 m2), spoločenská miestnosť spojená s jedálňou (49 m2), výdajňa jedál (11 m2), kuchynka  pre zamestnancov a pre klientov ( 8 m2), tri toalety z toho jedna bezbariérová (6 m2), sprcha s prezliekarňou ( 4 m2), čistiaca miestnosť s výlevkou  pre uloženie upratovacích prostriedkov (2 m2), spoločenská miestnosť spojená s oddychovou miestnosťou (25 m2), oddychová miestnosť (8 m2). Vonkajší dvor je ohradený,využíva sa na rôzne aktivity. Objekt disponuje aj vonkajšou terasou so záhradným nábytkom.

 

 

Ak by ste mali záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v našom dennom stacionári, prosím, kontaktujte nás na

tel. č.:0903 269 043

alebo na mailovej adrese:          luciatazikova@centrum.sk