Asignácia dane - 2 %  dane z príjmu

Príjem  2% nám pokrýva prevádzkové náklady v dennom stacionári, v ktorom poskytujeme sociálne služby osobám s  postihnutím.
 
Ďakujeme, ak ste sa rozhodli Vaše 2% zo zaplatenej dane darovať práve nám.
 
 

Použitie 2% dane z príjmu za predchádzajúce roky

 
 Tu si môžete  pozrieť  použitie 2% dane z príjmu, ktoré je uverejnené v Obchodnom vestníku:
 

- prijaté v roku 2013 za rok 2012, použité do konca roka 2014 - 

OV_98-2015_použitie 2% z príjmu prijatých v roku 2013.pdf (59,4 kB) 

 

- prijaté v roku 2014 za rok 2013, použité do konca roka 2015 - 

OV_98-2016_použitie 2% z príjmu prijatých v roku 2014.pdf

 

- prijaté v roku 2015 za rok 2014, použité do konca roka 2016 - 

OV_100_2017_použitie 2% z príjmu prijatých v roku 2015.pdf

 

- prijaté v roku 2016 za rok 2015, použité do konca roka 2017 - 

OV_97/2018_použitie 2% z príjmu prijatých v roku 2016.pdf