Naši sponzori

  

 

Aj Vy môžete podporiť činnosť našej organizácie prostredníctvom:
• 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb,
• vecných a finančných darov,
• sponzorstva a
• dobrovoľníckej práce.