Denný režim stacionára

07,45 -  09,00 hod : príchod klientov, príprava na deň spojená s domácimi prácami, individuálna činnosť klientov

09,00 - 10,00 hod : sociálna rehabilitácia spojená s tématickou hodinou o spoločnosti, o zdraví, o bežných životných sitáciách, o Slovensku a iných krajinách

10,00 - 10,30 hod : desiata spojená s domácimi prácami klientov, ako je jej príprava, stolovanie, umývanie riadu

10,30 - 10,45 hod : komunita

10,45 - 12,00 hod : rozvoj pracovných zručností klientov, výroba výrobkov rôznymi technikami, záhradné, údržbárske, aranžérske, domáce práce, varenie, modelovanie  a pod.

12,00 - 13,00 hod : obed spojený s domácimi prácami, ako je príprava stolovania, obsluha, upratovanie 

13,00 - 14,00 hod : relaxácia a odpočinok podľa individuálnych potrieb,  napr. počúvanie hudby, pozeranie rozprávok,  spánok, pitie kávy a pod.,

14,00 - 15,00 hod : záujmová činnosť, športová, kultúrna činnosť

15,00 - 15,30 hod : olovrant spojený s domácimi prácami klientov, ako je  jeho príprava, stolovanie a umývanie riadu

15,30 - 15,45 hod : počúvanie hudby, precvičovanie jemnej motoriky, odchod domov