Darcovia a sponzori 2013

Ďakujeme všetkým a konkrétne spomenieme aspoň týchto:

 

AKTÍVNY   VOZÍK,  Žilina, občianske združenie. Poskytli nám finančný dar na sprevádzkovanie denného stacionára.

 

BUBI – GOLD, s.r.o.,  Košice –Šaca, stavebno-obchodná spoločnosť.  Firma nám sponzorovala časť stavebného materiálu na prestavbu vnútorných priestorov  denného stacionára.

 

DABE – Dalibor Belušár,  Košice - Šaca, stavebniny. Firma nám podarovala časť stavebného materiálu na prestavbu vnútorných priestorov denného stacionára.

 

ELKEM, s.r.o.,  Košice, kúpeľňové štúdio. Firma nám poskytla zľavu na časť keramického obkladu a dlažby  pre prevádzku denného stacionára.

 

GAMA – Mária Gallová, Košice - Šaca,  profesionálny katering. Firma nám sponzorovala  občerstvenie na  slávnostnom otvorení  prevádzky denného stacionára.

 

KALATEA  - Jana Ucháľová, Košice – Šaca, kvetinárstvo. Firma nám podarovala kvety pri príležitosti slávnostného otvorenia prevádzky denného stacionára. 

M.A.K.Y. spol. s r. o.,  Košice – Šaca, železiarstvo. Firma nám poskytla časť interiérových farieb.

 

MESTO Košice. Poslanci mesta Košice nám schválili nájom priestorov na prevádzku denného centra za výrazne zľavnenú cenu ako prípad osobitného zreteľa.

 

PAPIER DROGÉRIA,  Peter Kraus, Košice – Šaca. Firma nám poskytla časť čistiacich a upratovacích prostriedkov pri čistení denného stacionára po stavebných úpravách.

U. S. Steel Košice, nám poskytol finančný dar na nákup chladničky a multifunkčnej tlačiarne do prevádzky denného stacionára. Ďalej nám predal za symbolickú cenu použitý personálny počítač.
 
Veľmi ústretovo sa k nám zachovali zamestnanci predajní:
JYSK s.r.o.,  Košice,
KERIMAX KOŠICE, Košice,
KOBRAJ,  Košice.

  
Na budovaní denného stacionára sa zúčastnilo asi 50 dobrovoľníkov, ktorí u nás odpracovali skoro 4000 hodín!!!

 

Niekoľko desiatok fyzických a právnických osôb nám podarovalo 2% (1,5 alebo 3 %) z dane z príjmu.

 

Bez sponzorov, darcov a dobrovoľníkov by sme neboli schopní priestory určené na prevádzku denného stacionára upraviť a preto si veľmi vážime každú pomoc a  ďakujeme všetkým,  ktorí nás do dnešného dňa podporili!