Darcovia a sponzori 2014

Aj v roku 2014 nám pomohlo veľa organizácií darovaním 2% (1,5 alebo 3 %) z dane z príjmu, finančnou hotovosťou alebo nám pomohli iným spôsobom.

 

FÉBUS Jazdecká škola KOŠICE - POĽOV - umožnila nám, že môžeme 2x do mesiaca navštevovať koníky a zoznamovať sa so starostlivosťou o ne.

 

National Slovak Society Pittsburgh - pomocou zbierky, ktorú zorganizovali pre náš Denný stacionár Forresta Gumpa, nám prispeli sumou 500€, ktorou sme čiastočne uhradili faktúru za výmenu starých okien za nové.

 

Papier Drogéria, Peter Kraus, Košice-Šaca- Táto firma nám prispela Mikulášskymi balíčkami, ktoré boli naplnené okrem sladkostí aj písacími  potrebami.

  

Tesco Košice - Táto predajňa nám osobne doniesla sladké balíčky  na Mikuláša a našich klientov potešila aj hračkami, ktoré dostali na vianoce pod stromček.

 
 

U.S.Steel Košice - 17.mája 2014 k nám prišlo v rámci Dní dobrovoľníctva 32 dobrovoľníkov z U.S.Steel Košice a pomohli nám so zveľaďovaním priestorov nášho Denného stacionára Forresta Gumpa. Dobrovoľníci nám pomáhali hlavne pri obnove starého oplotenia, pri odstraňovaní náletových drevín, hrabaní trávy a pri natieraní konštrukcie skladu.

Taktiež nám prispeli na materiál ako sú farby, štetce, šmirgle a ochranné pomôcky v celkovej sume 450€.

Dňa 18. decembra 2014 nám U.S.Steel umožnil predstaviť širokej verejnosti našu činnosť  v charitatívnom stánku na Hlavnej ulici v Košiciach, v ktorom sa organizovala verejná zbierka pre našu organizáciu. Vyzbierali sme 474 €, ktoré použijeme na nákup spotrebného materiálu pre pracovnú činnosť klientov, ktorí budú vyrábať rôzne darčekové predmety pre našich sympatizantov a podporovateľov.

 

Podiel dane z príjmov (2%, 1,5%) - Aj tohto roku nás podporilo niekoľko desiatok subjektov darovaním podielu z dane (2%, 1,5%). Bez týchto financií by sme mohli poskytovať sociálne služby osobám s postihnutím len obmedzene, pretože nám sčasti pokrývajú bežné prevádzkové náklady ale aj zvyšujú kvalitu  Tieto financie nám pokryjú časť bežných prevádzkových nákladov a pomôžu zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre osoby s postihnutím.