Darcovia a sponzori 2017

Aj v roku 2017 nám pomohlo veľa organizácií darovaním 2% (1,5 alebo 3%) z dane z príjmu, finančnou hotovosťou alebo nám pomohli iným spôsobom. 

 
 

ALEX - zdravotnícke potreby v Šaci - materiálny dar

 Majiteľka zdravotníckych potrieb pani Andrea Švedová nás podporila darovaním   tvorivých pomôcok,  ktoré sme využili pri  pracovnej činnosti a našich klientov podporila sladkosťami a cukrovinkami. 

 

FÉBUS Jazdecká škola KOŠICE – POĽOV

Majiteľka tejto jazdeckej školy pani Mária Stratilová nám už štvrtý rok  dobrovoľne pomáha tým, že  umožňuje našim klientom zoznamovať sa s jej koníkmi formou česania, kefovania a kŕmenia. Ďalej nám poskytuje zadarmo hipoterapiu a jazdy na koníkoch. 

 

Pán Emil Majorský - finančný dar vo výške 100 €

Pán Emil Majorský nám poskytol dar vo výške 100 €, ktoré sme použili na úhradu poistenia za škodu.

 

Mesto Košice - finančný dar vo výške 7100,46 € - "Primátorsky punč 2016"

Mesto Košice nás podporilo touto finančnou čiastkou, ktorá bola vyzbieraná v predvianočnom čase od 5. až 23. decembra 2016 na Hlavnej ulici v Košiciach. Dobrovoľníci prispievali symbolickou sumou, za ktorú boli odmenení punčom od primátora mesta. Finančný dar sme v roku 2017 použili na nákup polohovacích kresiel, jedálenských stoličiek, záhradného nábytku, záhradných hojdačiek, výpočtovej techniky a iného zariadenia do denného stacionára.

 

Firma SEPS, a.s. - finančný dar vo výške 3000 €

Slovenská elektrizačná prenosová sústava nám poskytla finančný dar, ktorý sme použili na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkou nášho denného stacionára Forresta Gumpa. Z tohto finančného daru sme uhradili nájomné v DS pre rok 20107, zakúpili sme prejektor s plátnom do novej miestnosti, a iný materiál, ktorý slúži k prevádzke DS.

 

TESCO Košice – vecný dar k akcii "Grilovačka"

Obchodný dom TESCO nás podporil vecným darom. Konkrétne nám poskytol občerstvenie a všetko potrebné na celodennú grilovačku v našom zariadení. Grilovačky sa zúčastnili všetci naši klienti so svojimi rodičmi.

 

TESCO Košice – vecný dar - Mikulášske balíčky

V deň Mikuláša našich klientov opäť podporilo OD Tesco Košice, ktorý zabezpečil balíčky plné sladkostí pre našich klientov.

 

U.S.Steel Košice - finančný dar vo výške 683,64 €.

V mesiaci december 2016 nám U.S.Steel Košice opäť umožnil predstaviť širokej verejnosti našu činnosť vo Vianočnom charitatívnom stánku na Hlavnej ulici v Košiciach, v ktorom sa opäť organizovala verejná zbierka pre našu organizáciu. Vyzbierali sme 683,64 €, ktoré sme v roku 2017 použili na nákup šijacieho stroja a spotreného materiálu pre pracovnú činnosť klientov.

 

U.S.Steel Košice - finančný dar vo výške 650 €

Dňa 13. 5. 2017 sa v našom zariadení DS Forresta Gumpa uskutočnili Dni dobrovoľníkov. Organizátorom bola spoločnosť U.S. Steel Košice. Do tejto akcie sme sa zapojili už po štvrtýkrát. Spoločnosť U.S. Steel Košice nám poskytla finančný príspevok v sume 650 €, za ktorý sme zakúpili farby na maľovanie, záhradné náradie, kosačky a iný materiál, ktorý sme použili pri našej práci. Spoločnosť U.S. Steel Košice okrem tohto daru taktiež zadovážila občerstvenie, ktoré pozostávalo z desiaty, gulášu a pitného režimu pre dobrovoľníkov. Ďalej zabezpečila pomôcky pre dobrovoľníkov ako ochranné rukavice, okuliare, respiračné rúška, pršiplášte a pracovné tričká pre všetkých dobrovoľníkov.

 

Verejná zbierka v sume 612 €

Svoju činnosť nám umožnilo predstaviť aj Rotary Klub Košice dňa 21. 12. 2017 vo svojom stánku v predvianočnom období na Hlavnej ulici v Košiciach. Vyzbieranú sumu z uvedenej verejnej zbierky plánujeme použiť v roku 2018 na úhradu nájomného.